Vi gir brudeparet rettigheter


Profesjonelle bilder er en god måte å ta vare på atmosfæren og de gode minnene fra den store bryllupsdagen. Dere vil kanskje hente fram bildene i ettertid for å vise dem frem på nettet, eller for å lage takkekort, minnebøker og plakater. Eller kanskje et veggbilde som gave til et kjært familiemedlem. Muligheten er mange og det finnes et stort utvalg tilbud i butikker og på nett, som er både enkle og billige å benytte.

Det populært å engasjere en fotograf som kan ta ansvar for å knipse de beste bildene på selve bryllupsdagen. Det kan være en profesjonell fotograf, eller en bekjent som har utstyr til å gjøre jobben.

Det som ikke alle vet er at den personen som tar bildene (altså fotografen) automatisk vil ha alle rettigheter til bildene i ettertid, dersom ikke noe annet avtales skriftlig. Det er den såkalte Åndsverkloven («LOV-1961-05-12-2, Lov om opphavsrett til åndsverk m.v.») som har bestemt dette. Lovens § 2 sier at:

«Opphavsmannen..» (fotografen) «..har enerett til å råde over åndsverket ved å fremstille varig eller midlertidig eksemplar av det og ved å gjøre det tilgjengelig for allmenheten, i opprinnelig eller endret skikkelse, i oversettelse eller bearbeidelse, i annen litteratur- eller kunstart eller i annen teknikk.»

Dette betyr i praksis at all offentliggjøring, printing, trykking og produksjon av materiell med bryllupsbildene må gjøres av eller godkjennes av fotografen.

Imidlertid gir den samme loven også fotografen mulighet til å overdra rettigheter til brudeparet. Men dette må i så fall avtales særskilt, og det er derfor viktig at brudeparet tenker på dette før avtalen skal signeres med fotografen.

Foto5.no ønsker at alle brudepar skal ha full frihet til å selv bestemme over bildene i ettertid. Vi er derfor stolte av at vi alltid gir brudeparene rettigheter til fri privat bruk* når de ferdige bryllupsbildene er levert. På denne måten er ikke brudeparet bundet til Foto5 i ettertid. I stedet kan de fritt bruke bildene og benytte andre firmaer og tjenester til videre produksjon av materiell.

* Merk: Utrykket «privat bruk» i denne sammenhengen innebærer at brudeparet ikke kan selge bildene, men at bildene for øvrig kan benyttes fritt.